Thursday Satellite

Thursday Satellite Entries Buy-in
Prizepool € 750 14 60
Pos Player Win Points
1 Cyril Doherty € 400 87
2 POC € 350 87