Thursday Satellite

Thursday Satellite Entries Buy-in
Prizepool € 600 10 €50+€10
Pos Player Win Points
1 Donatas € 600 88
2 Barry O`Sullivan 37
3 Patrick McGinley 26
4 Taxman 19
5 Birdseye 14
6 Pierre Luis 11
7 Mike Kelly 8
8 POC 6