Thursday IPT Satellite

29/12/2022 IPC Satellite
Entries – Prizepool –
Pos Player Prize
1 Derek Long ticket
2 Taxman ticket