Monday Mega Stack

Tournament : Monday Mega Stack Date : 10/10/2022
Prizepool €1,150 Entries 23
Pos Player Win Points
1 Rory Ryan € 350
2 Leandro € 350
3 Alexandro € 350
4 Seamus € 100