IPC Satellite – Thurs

Date 17/11/2022 Tourny – IPC Satellite
Entries – 23 Prizepool -€1360
Pos Player Prize
1 Katie Harrington € 550
2 Ken Murray € 550
3 DuckedAgain € 160
4 Patrick McGinley € 100